Prawo wodne. Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, która w określonych prawem przypadkach (np. w przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę) jest niezbędna. Co stoi zatem za decyzją odmowną wydania pozwolenia wodnoprawnego? Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku wydania pozwolenia wodnoprawnego, odmawia się, jeżeli: „1) projektowany sposób

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

prawo wodne kancelaria

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o prawie budowlanym; decyzji o zezwoleniu na