Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

prawo wodne kancelaria

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o prawie budowlanym; decyzji o zezwoleniu na