Prawo wodne. Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, która w określonych prawem przypadkach (np. w przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę) jest niezbędna. Co stoi zatem za decyzją odmowną wydania pozwolenia wodnoprawnego? Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku wydania pozwolenia wodnoprawnego, odmawia się, jeżeli: „1) projektowany sposób