Co to są urządzenia wodne? Blog o nowym prawie wodnym

Urządzenia wodne, prawo wodne

Urządzenia wodne. Definicja urządzeń wodnych została zawarta w ustawie – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku.

Urządzenia wodne – według ustawy Prawo wodne – to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:
  • urządzenia lub budowle piętrzące (np. jazy, zapory, zastawki), przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy;

Prawo wodne, urządzenia wodne

  • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami;
  • stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji;

Prawo wodne, urządzenia wodne

  • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych;
  • obiekty energetyki wodnej;
  • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych;
  • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych;
  • urządzenia słuzące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych;
  • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie;

Urządzenia wodne, prawo wodne

  • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

***

About: admin


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przeczytaj poprzedni wpis:
pozwolenie wodnoprawne, pierwszeństwo, prawo wodne
Pozwolenie wodnoprawne. Komu przysługuje pierwszeństwo?

Pozwolenie wodnoprawne zostało uregulowane w ustawie Prawo wodne, które weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku. Pozwolenie wodnoprawne jest...

Zamknij