Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

prawo wodne kancelaria

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o prawie budowlanym; decyzji o zezwoleniu na

Nowe prawo wodne – co to jest zgoda wodnoprawna? – gurne.pl

Zgoda wodnoprawna, Prawo wodne

Co to jest Zgoda wodnoprawna? Zgoda wodnoprawna została wprowadzona przez ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (dalej: Prawo wodne). Jest to decyzja administracyjna, dzięki której zainteresowane podmioty mogą podjąć się realizacji działań, które są związane z korzystaniem z wód. Stanowi ona jeden z instrumentów zarządzania gospodarką wodną. Zgoda wodnoprawna jest wydawana