Co to są urządzenia wodne? Blog o nowym prawie wodnym

Urządzenia wodne, prawo wodne

Urządzenia wodne. Definicja urządzeń wodnych została zawarta w ustawie – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. Urządzenia wodne – według ustawy Prawo wodne – to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym: urządzenia lub budowle piętrzące (np. jazy, zapory, zastawki), przeciwpowodziowe i regulacyjne,