Prawo wodne. Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, która w określonych prawem przypadkach (np. w przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę) jest niezbędna. Co stoi zatem za decyzją odmowną wydania pozwolenia wodnoprawnego? Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku wydania pozwolenia wodnoprawnego, odmawia się, jeżeli: „1) projektowany sposób

Pozwolenie wodnoprawne. Komu przysługuje pierwszeństwo?

pozwolenie wodnoprawne, pierwszeństwo, prawo wodne

Pozwolenie wodnoprawne zostało uregulowane w ustawie Prawo wodne, które weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 roku. Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną, której uzyskanie jest wymagane m.in. przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (więcej na ten temat tutaj). Zdarza się jednak, iż dostęp do zasobów wodnych na określonym obszarze jest ograniczony, zaś o pozwolenie

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne?

prawo wodne kancelaria

Kiedy jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Wydanie pozwolenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego; decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy o prawie budowlanym; decyzji o zezwoleniu na