Co to są cele środowiskowe?

cele środowiskowe, prawo wodne

Cele środowiskowe zostały zdefiniowane w nowej ustawie – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) Cele środowiskowe rozumiane są jako: osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych (w tym dobrego stanu ilościowego wód podziemnych i dobrego stanu chemicznego wód podziemnych); osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych ( w tym dobrego stanu ekologicznego